top of page
חוג כדורגל לאחר הלימודים

כדורגל אחרי הלימודים

החל משנת הלימודים הקרובה בית הספר לכדורגל פליקס חלפון בת-ים, יתחיל בהפעלת חוג כדורגל יומיומי בשטח בית הספר בשעה 13:30, מיד לאחר סיום יום הלימודים ובמשך שעה.

 

חוג הכדורגל לאחר הלימודים מיועד לבנים ובנות בכיתות 6-12 ולמעשה נותן מענה הן להורים והן לילדים בכך שמשמש כתחליף לצהרון בית ספרי. כאשר במהלך החוג הילדים נמצאים בהשגחת מאמני ומדריכי כדורגל מטעם בית הספר לכדורגל בית"ר ת"א בת-ים, אשר הוסמכו מטעם 'מכון וינגייט'.

 

כדורגל לאחר הלימודים מנתק את הילדים מ"המסכים, הטלפונים והמציאות המדומה" ותורם מבחינה חברתית, תקשורת בין-אישית, חושף את הילדים לפעילות ספורטיבית, יחד עם ההנאה הרבה של הבנים והבנות ממשחק הכדורגל. בנוסף בחוג לאחר הלימודים הילדים יחשפו לטכניקות בסיסיות של שליטה בכדור, הובלת כדור, פיתוח יכולת קורדינציה והבנת חוקי משחק הכדורגל. 
 

החוגים מתקיימים בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי הספר ובשטחם והם בפיקוח צמוד של הנהלת בית הספר לכדורגל ובליווי מקצועי של פליקס חלפון.

כדורגל בבתי הספר בעיר
כדורגל בבתי הספר בעיר
בית ספר 
נחשונים
הרצוג 9 | בת-ים
בית ספר 
יד מרדכי
הדדי 12 | בת-ים
בית ספר 
יצחק שדה
השקמה 28 | בת-ים
בית ספר 
ראשונים
פרלשטיין 20 | בת-ים
בית ספר 
שרת
חביבה רייך 1 | בת-ים
בית ספר 
סוקולוב
מסריק 25 | בת-ים
בית ספר 
ירושלים
הגפן 6 | בת-ים
בית ספר 
הנשיא
ליבורנו 17 | בת-ים
בית ספר 
דוד אלעזר
נויקלן 3 | בת-ים
בית ספר 
יגאל אלון
ניסנבוים 22 | בת-ים
בית ספר 
טבנקין
ש"י עגנון 57 | בת-ים
בית ספר 
הרצל
הדקל 5 | בת-ים
בית ספר 
הראל
ס. החרמון 4 | בת-ים
בית ספר 
ציפורי
ביאליק 29 | בת-ים
בית ספר 
עקיבא
נגבה 10 | בת-ים
בית ספר 
תחכמוני
הרצל 58 | בת-ים
בית ספר 
אורות התורה
אנה פרנק 16 | בת-ים